Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
61/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης
(1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.)

60/2021 Οικονομική Επιτροπή

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το
έτος 2021.

59/2021 Οικονομική Επιτροπή

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού για τα έτη
2022-2025.

58/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Μάρτιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

56/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 58.920,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών σχολείων.

55/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του
Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.

54/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
“Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”.

53/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Επισκευή και συντήρηση αθλητικών και
πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων στην Κ. Αγίων Θεοδώρων”.

52/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρηση
χώρου-γραφείου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
“Prayer of colors” στα πλαίσια του Προγράμματος
LOUTRAKI PLUS.

51/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση Υπηρεσίας Καθαρισμού
Δημοτικών Καταστημάτων.

50/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπών, δυνάμει των διατάξεων του
Ν. 4412/2016, για το έτος 2021

48/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
Θεόδωρου Λάϊου κατά Δήμου.

47/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των
μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.) .

46/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, του Δήμου μας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περι-
φέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου ‘’Συντήρηση επαρ
χιακής οδού Νο 1 Λουτρακίου – Περαχώρας (ισόπεδοι κόμβοι – συμβολές
οδών)’’. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
αυτής.

42/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση,
ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.

« First ‹ Previous 1 11 19 20 21 22 23 31 43 Next › Last »
Back