Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
439/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

438/2020 Οικονομική Επιτροπή

Ανάθεση σύνταξης ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

435/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης περί συμμετοχής του Δήμου
σε τουριστικές εκθέσεις

434/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικών εκθέσεων:
• Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, Ηardware) ,
• Προμήθειας προγραμμάτων H/Y.

434/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικών εκθέσεων:
• Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, Ηardware) ,
• Προμήθειας προγραμμάτων H/Y.

433/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικών εκθέσεων:
α. υπηρεσίας συντήρησης πινακίδων και πινάκων ενημέρωσης
β. προμήθειας λογισμικού & αδειών χρήσης του για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών του Δήμου.

431/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς
κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του
Δήμου. Απαλλαγή υπολόγου

430/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών
στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, κατόπιν
των υπ’ αριθ. 152 & 160/2020 Α.Δ.Σ. Ορισμός υπολόγου.

429/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Αρ. μελ. 21/2019).

428/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 19/2019).

427/2020 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΤΗΣ 29ΗΣ ΚΑΙ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Της 23ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
2018” (Αρ. μελ. 24/2019)

426/2020 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Αρ. μελ. 22/2019).

425/2020 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
(Αρ. μελ. 18/2019).

424/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
(Αρ. μελ. 17/2019).

423/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας δύο (2) ανατρεπόμενων
φορτηγών με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων.

« First ‹ Previous 1 10 18 19 20 21 22 30 37 Next › Last »
Back