Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
83/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 63/2019)

83/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 78/2018)”.

79/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

64/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών (αρ. μελ. 3/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

23/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα Ζαχάρω Σαπέρα άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Αποστολίδη 11 στο Λουτράκι.

12/2020 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν του υπ΄αριθμ. 24548/2019 αιτήματος τρίτου, περί αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

11/2020 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί των υπ΄ αριθ. 234/5-6-2019, 186/15-4-2019 & 84/6-3-2019 προσφυγών της ΔΗΜ. Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά Δήμου.

10/2020 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Χαριτίδη Μαυρούδη του Καρόλου – Θεοδώρου κατά Δήμου.

9/2020 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Τσιατή Γαρυφαλλιάς κατά Δήμου

5/2020 Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού λειτουργίας του Αλεξάνδρειου
Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου.

3/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή οστεοφυλακίων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 63/2019).

2/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ‘’Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.Θεοδώρων (αρ. μελ. 78/2017)’’.

312/2019 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” (μελ. 78/2018).

307/2019 Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2020.

287/2019 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (μελ. 63/2019).

« First ‹ Previous 1 21 29 30 31 32 33 37 Next › Last »
Back