Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
345/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών
στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, κατόπιν
των υπ’ αριθ. 135, 136 & 137/2020 Α.Δ.Σ. Ορισμός υπολόγου.

344/2020 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της διαδικασίας εκτέλεσης
κατόπιν της υπ΄ αριθ. 77/2010 Απόφασης Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κορίνθου

343/2020 Οικονομική Επιτροπή

: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν της από
22-09-2020 εξώδικης διαμαρτυρίας-δήλωσης-πρόσκλησης
προς τον Δήμο μας.

342/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των τεχνικών εκθέσεων:
• Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγ. Θεοδώρων,
• Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,
• Προμήθεια υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου,
• Προμήθεια ηλεκτρονικού , ηλεκτρικού, και τηλεπικοινωνιακού υλικού ,
• Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία της ετήσιας επιθεώρησης πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015,
• Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής μικροφωνικών εγκαταστάσεων,
• Παροχή Υπηρεσιών για την συγγραφή, υποβολή και υλοποίηση πρότασης χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus Plus,
• Παροχή Υπηρεσιών βιβλιοδεσίας αποφάσεων και πρακτικών συνεδρίασης συλλογικών οργάνων

341/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών διαβίωσης & περίθαλψης
σε άπορους δημότες (έκτακτη επιχορήγηση COVID -19), κατόπιν
διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 Ν. 4412/2016).

340/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας
Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων (μελ. 49/2020).

339/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με υδραυλικό
γερανό και υδραυλική αρπάγη (μελ. 47/2020).

337/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την ανάθεση εκπόνησης της οριστικής μελέτης
εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του
ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

336/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
την ανάθεση της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για την συντήρηση
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων & ειδών
σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως.

334/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
την ανάθεση της προμήθειας ενός ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού
φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα.

333/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού
τρέχοντος έτους για την κάλυψη δαπάνης εορτασμού της
28ης Οκτωβρίου και έγκριση τεχνικής έκθεσης

331/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμ.
προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.).

330/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου ‘’Ανάπλαση του χώρου του
μνημείου της Μάχης της Περαχώρας’’.

329/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την ανάθεση εκτέλεσης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρω
σης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε
αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2020 – 2021,

328/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του
Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας δύο (2) ανατρεπόμενων
φορτηγών με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων.

« First ‹ Previous 1 21 29 30 31 32 33 41 43 Next › Last »
Back