Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
332/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση μετακινήσεων Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Εξειδίκευση
πίστωσης.

331/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους, κατόπιν των υπ΄ αριθ. 152 & 160/2020,
και 84/2021 ΑΔΣ, περί επεκτάσεων δημοτικού
φωτισμού.

330/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη
δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού
φωτισμού, κατόπιν των υπ΄ αριθ. 51 & 59/2021 ΑΔΣ.
Ορισμός υπολόγου.

327/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου
του Δήμου (σχ. η υπ΄ αριθ. 305/2021 ΑΟΕ).

326/2021 Οικονομική Επιτροπή

Θ Ε Μ Α 7ο :Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής κατά
αποφάσεων Λιμεναρχείου Κορίνθου, περί επιβολής διοικητικών προ-
στίμων στα πλαίσια της εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής κάλυψης των
πολυσύχναστων ακτών του Δήμου μας το έτος 2021.

325/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας Πρωτοδικών
Κορίνθου (Α21/3526).

322/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας τουρι-
στικής προβολής του Δήμου.

321/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για τη μίσθωση χημικών τουαλετών για
αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.

320/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του Δήμου μας στην αθλητι-
κή διοργάνωση ‘’Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων Πάλης’’.
΄Εγκριση της τεχνικής έκθεσης.

318/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
κατόπιν των υπ΄αριθμ. 60, 75 & 85/2021 Α.Δ.Σ. περί επεκτάσεων του
δημοτικού φωτισμού.
.

315/2021 Οικονομική Επιτροπή

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της ενταγμένης πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου”.

314/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια γραφικής
ύλης και λοιπών υλικών γραφείου των Υπηρεσιών του Δήμου.

313/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για
την εκπόνηση της μελέτης υλοποίησης μέτρων & μέσων
πυροπραστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

312/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης (5ης) του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

310/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου Ισθμίας”.

1 2 3 11 39 Next › Last »
Back