Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
454/2020 Οικονομική Επιτροπή

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Επισκευή
και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου –
Περαχώρας”

453/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παραλαβής της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων και
συνοδών αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Σχοίνου, λόγω
των επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων προστασίας της
περιοχής.

452/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπη
ρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός
των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

451/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
ανάθεση της προμήθειας ελαστικών.

450/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
ανάθεση της προμήθειας φορτηγού με υδραυλική αρπάγη
και υδραυλικό γερανό.

449/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για
την ανάθεση της προμήθειας ενός ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού
φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα.

448/2020 Οικονομική Επιτροπή

΄Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων.

447/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός
έδρας (Δεκέμβριος του 2020). Εξειδίκευση πίστωσης.

445/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης
της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη
Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων (Αριθ. μελ. 65/2020).
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

444/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης
της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη
Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Αριθ. μελ. 66/2020).
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

443/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του νπδδ ‘’Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας’’.

442/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2018 & 2019
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου μας.

442/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2018 & 2019
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου μας.

441/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικών εκθέσεων :
• Υπηρεσία συντήρησης, επισκευής αθλητικών οργάνων.
• Προμήθεια τεστ ανίχνευσης COVID 19.

440/2020 Οικονομική Επιτροπή

Παράταση σύμβασης λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου μας

« First ‹ Previous 1 13 21 22 23 24 25 33 41 Next › Last »
Back