Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
112/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Ανάπλαση χώρου του Μνημείου της
Μάχης της Περαχώρας’’.

111/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘’Επισκευή & συντήρηση
σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας’’.

110/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης
συντήρησης και λειτουργίας δημοσίων ποδηλάτων.

109/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019 )”.

108/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας σαρώθρου
6 m3 (Αριθ. Μελ. 9/2021).

107/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης μελέ
της με τίτλο ‘’Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του
έργου ‘’Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία
του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου’’ (αρ. μελ. 78/2020). Συγκρότηση Επι
τροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.

106/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού
προμήθειας οικοδομικών υλικών & υλικών συντήρησης
& επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου
– Περαχώρας (Αριθ. Μελ. 10/2021). Συγκρότηση Επιτροπής
Διεξαγωγής Διαγωνισμού.

105/2021 Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης περί ίδρυσης Αναπτυξιακού Οργανισμού Α.Ε. ΟΤΑ –
συμμετοχής του Δήμου μας.

104/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου αναρ-
ροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6 κ.μ.

103/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της 1ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους .

101/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 5138/09-04-2021 Απόφασης
Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου,
λόγω κατεπείγοντος.

100/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Σαλώμης Βαχτανγίδου
κατά Δήμου.

99/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση
του έργου ‘’Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.
.

98/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: “Οριστική μελέτη
εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του
ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου”.

97/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο ‘’Καθαρισμός και αποψίλωση
περιαστικών δασών’’.

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 37 Next › Last »
Back