Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
20/2021

Περί χορήγησης ή μη , παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής , αορίστου διάρκειας σε ΚΥΕ της Καναβού Σταυρούλας του Θωμά που λειτουργεί στην οδό Σαρωνικού αρ. 50 στους Αγίους Θεοδώρους.

214/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπι
κών – εκτυπωτικών μηχανημάτων.
.

213/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη
και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου.

212/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λογισμικού και αδειών
χρήσεις του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

217/2021 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Ιούλιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

211/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 5.400,00 € από ΥΠ.ΕΣ. ως έκτακτη επιχορήγηση για
πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

210/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διαδικασία διεξαγωγής συμπληρωματικής προκαταρκτικής
εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

208/2021 Οικονομική Επιτροπή

Ασκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. Α711/2020 απόφασης Μονο
μελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

207/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου για το έτος
2021. Ορισμός υπολόγων.

206/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων.

2.002.021/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της Πε
ριφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση προς
βάσεων στη λίμνη Ηραίου και προς αρχαιολογικό χώρο Ακραίου Ηραίου

215/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας
ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με
υδραυλική ράμπα.

216/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της Υπηρεσίας ναυαγο-
σωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

209/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 137/25-5-2021 σχετικής κλήσης (εξ αναβολής).

197/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατό-
δρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας».

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 14 81 Next › Last »
Επιστροφή