Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
79/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση (2ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τ.Π.Ε.Ε.

231/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου έτους 2020

230/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του Δήμου μας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης και έγκριση Τεχνικής Έκθεσης.

229/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν
της υπ’ αριθ. 28/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου μας

228/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 65.959,95€ από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπανών
παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή
μη παραλίες του Δήμου.

224/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: «Συγκρότηση και Λειτουργία
Φιλαρμονικής Ορχήστρας για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου

238/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της υπ΄αριθμ. 11611/2021 τεχνικής έκθεσης για τη διοργάνω
ση από τον Δήμο μας καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων, στα πλαίσια των Φεστιβάλ Λουτρακίου & Αγ. Θεοδώ
ρων.

237/2021 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 11633/2021 τεχνικής έκθεσης για τη διοργάνω
ση από τον Δήμο μας καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων. Εξειδίκευση πίστωσης.

30/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της ΠΕΟ
Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτικό δίκτυο), το οποίο διέρχεται των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

78/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών
της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν
της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

13/2021 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί κοινοτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής και εξευγενισμού φυτικών ελαίων «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Καλαμάκι» Ισθμίας της Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

12/2021 ΔΚ Ισθμίας

: Γνωμοδότηση περί της αγοράς ακινήτων στην περιοχή
Κυρα Βρύση της Κοινότητας Ισθμίας, όμορα του Γυμνασίου Ισθμίας .

82/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γυμνάσιο
Λουτρακίου

236/2021 Οικονομική Επιτροπή

Ασκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. Α589/2020 απόφασης Μον.
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

235/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών κατόπιν της
από 30-06-2021 εξωδίκου οχλήσεως τρίτων προς τον Δήμο.
.

« First ‹ Previous 1 4 5 6 7 8 16 85 Next › Last »
Επιστροφή