Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
240/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2021 (Β΄ τρίμηνο).

14/2021 ΤΚ Πισίων

Περί μεταφοράς του μνημείου πεσόντων της Κοινότητας Πισίων, που βρίσκεται στον οικισμό Πισίων ΄΄.

233/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την εκτέλεση της Υπηρεσίας παροχής ναυαγοσωστικής
κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

232/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
για το έτος 2022.

30/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της ΠΕΟ
Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτικό δίκτυο), το οποίο διέρχεται των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

27/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εναέριας διέλευσης
των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω
μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου.

26/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της
Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου έμπροσθεν των εγκαταστάσεων
της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ), στα πλαίσια κατασκευής
του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK).

25/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό) : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί :
α) αποδοχής ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου
(αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για
λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, &
β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

23/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στη Μουλούδη Ελένη προέγκρισης ίδρυσης
ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, εντός του
παραλιακού πάρκου Λουτρακίου.

220/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης στο Ο.Τ.
11-Κ.Χ. στην Κοινότητα Ισθμίων (Αριθ. μελ. 73/2020)».
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.

84/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

:΄Εγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Πε-
ραχώρας (περιοχή Σχίνου – οδός Ηπείρου).

80/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Μερική εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (7) με δικαίωμα αποζημίωσης από
τις ιδιοκτησίες 4, 5 & 6) της υπ΄αριθμ. 18/1974 πράξης αναλ/σμού στο
Λουτράκι, βάσει της 221/1994 Α.Π.Π.Κ.

32/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Δαμασκηνού 3Β
στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

85/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση απομάκρυνσης επιτόνου από πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο
χώρο στο Λουτράκι.

81/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #959.171,10# € από ΚΑΠ (μερικό υπόλοιπο έτους 2015 καθώς και ετών 2016, 2017, 2018 & μερικό ποσό 1ης δόσης έτους 2019), για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

« First ‹ Previous 1 3 4 5 6 7 15 85 Next › Last »
Επιστροφή