Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
252/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019)».

251/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι»

246/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης χώρου
στέγασης για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγ. Θεοδώρων και τα
πυροσβεστικά μέσα του Δήμου.

244/2021

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
την προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τις
ανάγκες του Δήμου.

242/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αίτησης ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα
επιχορήγησης της απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων,
ηλικίας 55-67 ετών, του Ο.Α.Ε.Δ.

241/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης (3ης) του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

269/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την συνδρομή του Δήμου σε
διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Εξειδίκευση πίστωσης.

265/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών αναβάθμισης του γηπέδου
ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο στάδιο
«Χ. ΘΩΔΗΣ».

245/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια
και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ στο
Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

92/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας συσκευασίας αγροτικών
λιπασμάτων και παραγωγής λιπασμάτων με απλή ανάμιξη της εταιρείας
‘’EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Φώτο’’ Κυρα-Βρύσης της
Κοινότητας Ισθμίας.

271/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ασφάλισης
αστικής ευθύνης Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου.

267/2021 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘’Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε
αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περα
χώρας – Αγ. Θεοδώρων’’.
.

266/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (4η, 5η & 6η μηνιαία τακτική
κατανομή έτους 2021) για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δρα
στηριοτήτων.

265/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για
την παροχή της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

255/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη
ενεργειών κατόπιν της από 13/07/2021 εξωδίκου οχλήσεως
του Συλλόγου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ν. Κορινθίας
κατά του Δήμου μας.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 85 Next › Last »
Επιστροφή