Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
149/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 58.920,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (Β΄ τακτική
κατανομή έτους 2021) για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων.

148/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (1η, 2η & 3η
μηνιαία τακτική κατανομή έτους 2021) για την κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

147/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 285.660,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (α. 1η, 2η & 3η,
β. 4η, 5η & 6η, γ. 7η έως & 12η μηνιαία τακτική κατανομή
έτους 2020) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων &
επενδυτικών δραστηριοτήτων.

146/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 142.830,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (7η έως 12η
μηνιαία τακτική κατανομή έτους 2019) για την κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

142/2021 Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετατροπής της εταιρείας
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με τον δ.τ. «ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.» σε
Αναπτυξιακό Οργανισμό και εναρμόνιση του καταστατικού της
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. του ν. 4674/2020 .

137/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης συντήρησης, ελέγχου ποιότητας ύδατος
κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

132/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική οδοποιία». Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης.

131/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας» έτους 2021.

129/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης
(1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.)

128/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων
μοναδικό απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο μας για το έτος 2021.

121/2021 Οικονομική Επιτροπή

Aποδοχή δωρεάς της Κ/ΞΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΞΑΝΘΑΚΗΣ
Α.Τ.Ε. στον Δήμο μας.

120/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού
διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης
αιτημάτων δημοτών και διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου – Δημότη».

119/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης
ΑΤ12 με τίτλο » Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». Ορισμός
υπεύθυνου για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης .

118/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης
ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του
Προγράμματος». Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση και
την υλοποίηση της πράξης .

117/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην
Πλατεία Κυρά – Βρύσης στην Κ. Ισθμίας.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 75 Next › Last »
Επιστροφή