Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
268/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λιπασμάτων και
λοιπών υλικών φυτοπροστασίας.

19/2021 ΤΚ Πισίων

Συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας, στην Κοινότητα Πισίων

18/2021 ΤΚ Πισίων

Ενημέρωση πορείας αντιπλημμυρικών έργων, στους πληγέντες, από την πυρκαγιά Μαΐου, οικισμούς της
Κοινότητας Πισίων ΄΄.

17/2021 ΤΚ Πισίων

Περί συντήρησης – διάνοιξης δρόμου, στον Σχίνο

16/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Περί προβλημάτων υδροδότησης, στους οικισμούς Πισίων και Σχίνου

15/2021 ΤΚ Πισίων

Επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, στον οικισμό Πισίων

14.590/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

276/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη έκτακτων κι επιτακτικών
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19.

14/2021 ΔΚ Ισθμίας

«Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας στην Κ.Υ.Ε. με την επωνυμία «ΤΟ ΠΑΡΚΑΚΙ», που λειτουργεί ο κ. Ντεβές
Γεώργιος, επί της οδού Παπαναστασίου στην πλατεία Κυρά Βρύσης, της Κοινότητας
Ισθμίας, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων».

279/2021 Οικονομική Επιτροπή

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 131/2021 Α.Ο.Ε., περί μερικής αναμόρφωσης
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας» έτους 2021.

275/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προς ανάληψη εξωδικαστικών
ενεργειών για την αποκατάσταση φθορών, που προκλήθηκαν από τρίτους.

274/2021 Οικονομική Επιτροπή

Ανάθεση σύνταξης συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εγγράφου για
υπόθεση του Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

273/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτου

272/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 5.000,00 € από την Περιφερειακή ΄Ενωση Δήμων
Πελοποννήσου για την ενίσχυση των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου.

88/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική παρακατάθεση για την οριστική εκκαθάριση της ιδιο-
σίας (136) της αναγκασστικής απαλλοτρίωσης για το έργο ‘’Βελτίωση –
ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας-Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος
Ε.Ο. Περαχώρας’’, βάσει της 146/2016 απόφασης Τριμελούς Εφετείου
Ναυπλίου.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 85 Next › Last »
Επιστροφή