Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
44/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας.

39/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Άρση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Προέδρου Δ.Σ. λόγω πλημμελούς ασκήσεως των καθηκόντων της (ως προς τις υπόλοιπες παρατάξεις).

186/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Ηχογράφηση – Δακτυλογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.».

182/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (1/2022 μελ.).

181/2022 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», 2022 στον άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).

174/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μετακίνησης αιρετών για την συμμετοχή του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού, που θα
γίνει στην Ισπανία 4 – 6 Μαΐου 2022.

173/2022 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών υλοποίησης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η – 2η – 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2022)

169/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο:»Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων» (2/2022 μελ.).

158/2022 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 53.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών δράσεων πυροπραστασίας για το έτος 2022.

154/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπή του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας» (35/2021 μελ.).

7.743/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

¨Συγκρότηση Τριμελούς Οργάνου για την αξιολόγηση αιτήσεων των υποψηφίων για μετάταξη στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022 του ΕΣΚ

42/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

41/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Καθορισμός χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο μας, έως και 31/12/2022.

14/2022 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Εισήγηση περί α) ίδρυσης λειτουργίας βραχυχρόνιας οργανωμένης υπαίθριας αγοράς – εμποροπανηγύρεως, που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Γενέσεως της Θεοτόκου, στο Λουτράκι, β) έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεως, που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Γενέσεως της Θεοτόκου, στο Λουτράκι, γ) καθορισμού ύψους και τρόπος είσπραξης, του καταβαλλομένου τέλους ανά ζώνες, για την δραστηριοποίηση από δικαιούχους στην εμποροπανήγυρη που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής θρησκευτικής εορτής της Γενέσεως της Θεοτόκου, στο Λουτράκι.

78/2022 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (1/2022 μελ.).

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 96 Next › Last »
Επιστροφή