Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
78/2022 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (1/2022 μελ.).

77/2022 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (2/2022 μελ.).

17/2022 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (10η, 11η & 12η τακτική επιχορήγηση έτους 2021) για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

13/2022 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2022

12/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (μελ. 2/2022).

11/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (μελ. 1/2022).

3/2022 Οικονομική Επιτροπή

Ανάληψη ή μη από τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της αρμοδιότητας του φορέα διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου Λουτρακίου.

1/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 Ν. 4412/2016) για την ανάθεση εκπόνησης της Μελέτης ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικής προστασίας Σχοίνου. Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης. Ορισμός οικονομικών φορέων. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας.

424/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 21908/13-12-2021 τεχνικής έκθεσης, περί διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου.

420/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη παρέμβασης επί προσφυγής Αναστασίου Ράμογλου κλπ δύο (2) κατά Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

418/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη προσφυγής κατά
της υπ΄αριθμ. 376507/2021 απόφασης Περιφέρειας Πελοποννήσου,
περί επιβολής διοικητικού προστίμου στο Δήμο μας.

417/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Λώλου Αγαμέμνονα κατά Δήμου.
.

416/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Μαρίας Μάτση του Αντωνίου κατά Δήμου

415/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, κατόπιν των υπ΄ αριθ.152,
160/2020 & 84/2021 Α.Δ.Σ..

412/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 20182/2021 τεχνικής έκθεσης για την συντήρηση συντριβανιών & προμήθεια ανταλλακτικών.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 44 Next › Last »
Back