Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
205/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση αποτελέσματος επαναληπτικής δημοπρασίας
εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
στο Δήμο μας για το έτος 2021 .

204/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στέγασης για το
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγ. Θεοδώρων και τα πυροσβεστικά μέσα
του Δήμου.

203/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια
και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ
στο Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων.

202/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
εκτέλεση παροχής της Υπηρεσίας Λειτουργίας Μουσικής Σχολής
Δήμου.

201/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της αναμόρφωσης (2ης) του δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

199/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

197/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατό-
δρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας».

195/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για
την παροχή της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

194/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την προμήθεια οικοδομικών υλικών & υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε.
Αγίων Θεοδώρων.

193/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση του 1ου & 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
παροχή υπηρεσίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘’Ενέργειες και
διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου ‘’Παρεμβάσεις αναβάθμι
σης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου’’.

192/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια
κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου.

191/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης του συμ
βατικού χρόνου και ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στα πλαίσα του
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018’’.

190/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής ΛΙΝΑΡΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ κατά Δήμου.

188/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 138/25-5-2021 σχετικής κλήσης.

187/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί
σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 34 Next › Last »
Back