Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
308/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Γκίκα Χαράλαμπου
κατά Δήμου.

307/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Κριεμπάρδη Παρασκευά
κατά Δήμου.

306/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 11841/2022 τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού & τηλεπικοινωνιακού υλικού.

302/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας
αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (υπ΄ αριθ. 2/2022 μελ.).

288/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου έτους 2021.

261/2022 Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση επί του καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων, που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στο Δήμο μας

209/2022 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση ή μη εκ νέου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για την ανάθεση
εκτέλεσης της υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων” (2/2022 μελ.).

186/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “Ηχογράφηση – Δακτυλογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.”.

182/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο: “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (1/2022 μελ.).

181/2022 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”, 2022 στον άξονα Προτεραιότητας 2 “Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).

174/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μετακίνησης αιρετών για την συμμετοχή του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού, που θα
γίνει στην Ισπανία 4 – 6 Μαΐου 2022.

173/2022 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών υλοποίησης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η – 2η – 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2022)

169/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο:”Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” (2/2022 μελ.).

158/2022 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 53.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών δράσεων πυροπραστασίας για το έτος 2022.

154/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπή του Δήμου για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας” (35/2021 μελ.).

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 44 Next › Last »
Back