Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
186/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφο
ρικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. Α711/2020
απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

185/2021 Οικονομική Επιτροπή

Παραίτηση ή μη από ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως του Δήμου μας
κατά της υπ΄αριθμ. 2/6748/ΔΛΓΚ/2019 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ
γού Οικονομικών, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

184/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους, κατόπιν των υπ’ αριθ. 51 & 59/2021 σχετικών αποφάσεων Δ.Σ., περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού.

183/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια
υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

182/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια
προγραμμάτων Η/Υ.

181/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την συντήρηση του φυσικού
χλοοτάπητα Σταδίου “Χ. ΘΩΔΗΣ”.

180/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής
υποστήριξης του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου.

179/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια επίπλων και σκευών.

178/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης για την παροχή της υπηρεσίας οριοθέτη
σης κολυμβητικής περιοχής.

177/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια
και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ
στο Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων

176/2021 Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που
αφορούν διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων σε υποθέσεις
του Δήμου μας.

175/2021 Οικονομική Επιτροπή

Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου έτους 2019.

174/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης τρέχοντος δημοτικού προϋπολογισμού για την
μοναδικό κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του Δήμου μας στη διοργάνωση
των αγώνων στίβου “37α ΘΩΔΕΙΑ 2021”

172/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της Υπηρεσίας
“Τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος
μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής Δήμου”.

171/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων
στα πλαίσια του Προγράμματος ‘’Γαλάζιες Σημαίες’’.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 14 34 Next › Last »
Back