Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
65/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφο
ρικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του ν.
3463/2006.

64/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του
Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.

63/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
“Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
(αρ. μελ. 78/2018).

62/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Αρ. μελ. 22/2019).”.

61/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης
(1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.)

60/2021 Οικονομική Επιτροπή

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το
έτος 2021.

59/2021 Οικονομική Επιτροπή

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού για τα έτη
2022-2025.

58/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Μάρτιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

56/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 58.920,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών σχολείων.

55/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του
Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.

54/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
“Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων”.

53/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Επισκευή και συντήρηση αθλητικών και
πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων στην Κ. Αγίων Θεοδώρων”.

52/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρηση
χώρου-γραφείου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
“Prayer of colors” στα πλαίσια του Προγράμματος
LOUTRAKI PLUS.

51/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση Υπηρεσίας Καθαρισμού
Δημοτικών Καταστημάτων.

50/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπών, δυνάμει των διατάξεων του
Ν. 4412/2016, για το έτος 2021

« First ‹ Previous 1 4 12 13 14 15 16 24 37 Next › Last »
Back