Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
209/2022 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση ή μη εκ νέου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για την ανάθεση
εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων» (2/2022 μελ.).

44/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας.

39/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Άρση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Προέδρου Δ.Σ. λόγω πλημμελούς ασκήσεως των καθηκόντων της (ως προς τις υπόλοιπες παρατάξεις).

186/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Ηχογράφηση – Δακτυλογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.».

182/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (1/2022 μελ.).

181/2022 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», 2022 στον άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).

174/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μετακίνησης αιρετών για την συμμετοχή του Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού, που θα
γίνει στην Ισπανία 4 – 6 Μαΐου 2022.

173/2022 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών υλοποίησης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η – 2η – 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2022)

169/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο:»Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων» (2/2022 μελ.).

158/2022 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 53.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών δράσεων πυροπραστασίας για το έτος 2022.

154/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπή του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή οδού σύνδεσης της Περιφερειακής οδού με τον μελλοντικό χώρο του Μουσείου της Περαχώρας» (35/2021 μελ.).

7.743/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

¨Συγκρότηση Τριμελούς Οργάνου για την αξιολόγηση αιτήσεων των υποψηφίων για μετάταξη στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022 του ΕΣΚ

42/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

41/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Καθορισμός χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο μας, έως και 31/12/2022.

78/2022 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (1/2022 μελ.).

1 2 3 11 95 Next › Last »
Επιστροφή