Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
290/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Σεπτέμβριο 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

285/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Κων/νου & Γεωργίου
Πέτρου κατά Δήμου, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζη-
μιώσεως ρυμοτομουμένου ακινήτου στο Λουτράκι.

284/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α21/3312).

283/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α21/2231).

282/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α21/1793).

93/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή φοιτητή Κιάφα Δημητρίου του Τμήματος Μηχανικών
(έκτακτο) Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για εξάμηνη πρακτική άσκηση
στον Δήμο μας.

91/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί κοινοτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής
και εξευγενισμού ελαίων της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.» στη
θέση «Καλαμάκι» της Κοινότητας Ισθμίας.

90/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στον Σακελλαρίου Λεωνίδα άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου για δραστηριοποίηση σε λαϊκές
αγορές .

89/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και
γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολο-
γικών διαφορών.

278/2021 Οικονομική Επιτροπή

: Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών
δώρων – τοπικών προϊόντων στα πλαίσια της διοργάνωσης
του Διεθνούς Συνεδρίου Στρατιωτικής Ιστορίας.

277/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την υπηρεσία ζωντανής απευθείας
μετάδοσης (livestreaming) τηλεδιασκέψεων – συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου.

270/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια υλικών
συντήρησης & λοιπών αναλωσίμων για τη λειτουργία
των αθλητικών εγκαταστάσεων.

268/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λιπασμάτων και
λοιπών υλικών φυτοπροστασίας.

19/2021 ΤΚ Πισίων

Συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας, στην Κοινότητα Πισίων

18/2021 ΤΚ Πισίων

Ενημέρωση πορείας αντιπλημμυρικών έργων, στους πληγέντες, από την πυρκαγιά Μαΐου, οικισμούς της
Κοινότητας Πισίων ΄΄.

1 2 3 11 85 Next › Last »
Επιστροφή