Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
82/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
Νικοπούλου Αναστασίας και λοιπών δύο (2) κατά του
Δήμου μας.

81/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών κατόπιν
του υπ΄αριθμ. πρωτ. 39437, 38856/8-3-2021 εγγράφου της ΑΔΠΔΕ&Ι

80/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης συντήρησης πινακίδων και πινάκων
ενημέρωσης.

79/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού
και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

77/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για
την εκτέλεση της Υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης
πολυσύχναστων ακτών Δήμου (αριθ. μελ. 4/2021).
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

71/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός,
Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών
αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».
Ορισμός υπεύθυνου για την υλοποίηση της πρότασης.

69/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμ.
προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.).

63/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
(αρ. μελ. 78/2018).

62/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Αρ. μελ. 22/2019).».

61/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης
(1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.)

60/2021 Οικονομική Επιτροπή

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το
έτος 2021.

59/2021 Οικονομική Επιτροπή

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού για τα έτη
2022-2025.

47/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των
μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.) .

41/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αυτοτελούς προσφυγής
και έφεσης κατόπιν της υπ’ αριθ. Α682/2020 Απόφασης Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου.

30/2021 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης στον Δήμο μας.

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 75 Next › Last »
Επιστροφή