Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
93/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης παροχής υπηρεσιών ηχογράφησης –
δακτυλογράφησης-επεξεργασίας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

92/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
Νικοπούλου Αναστασίας και λοιπών δύο (2) κατά του
Δήμου μας.

92/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας συσκευασίας αγροτικών
λιπασμάτων και παραγωγής λιπασμάτων με απλή ανάμιξη της εταιρείας
‘’EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Φώτο’’ Κυρα-Βρύσης της
Κοινότητας Ισθμίας.

90/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πρόσκληση ΑΤ04
του Προγράμματος ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ με τίτλο ‘’Χωριστή συλλογή
βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορ
ριμμάτων.

89/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Προγ/
μα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ με τίτλο’’Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων,
γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων’’.

88/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης υλικών αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο στάδιο “Χ. ΘΩΔΗΣ” (Αριθ. Μελ. 27/2021).

87/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Απρίλιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

85/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης
προμήθειας – εγκατάστασης στεγάστρου στο αμαξοστάσιο
του Δήμου, στο Λουτράκι.

84/2021 Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους απλής
παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2021.

83/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διαδικασία εκμίσθωσης του δημοτικού αλσυλλίου ‘’ΛΙΑΝΤΡΟ’’
στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

82/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
Νικοπούλου Αναστασίας και λοιπών δύο (2) κατά του
Δήμου μας.

81/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών κατόπιν
του υπ΄αριθμ. πρωτ. 39437, 38856/8-3-2021 εγγράφου της ΑΔΠΔΕ&Ι

81/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών κατόπιν
του υπ΄αριθμ. πρωτ. 39437, 38856/8-3-2021 εγγράφου της ΑΔΠΔΕ&Ι

80/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης συντήρησης πινακίδων και πινάκων
ενημέρωσης.

79/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης προμήθειας ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού
και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

« First ‹ Previous 1 7 15 16 17 18 19 27 41 Next › Last »
Back