Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
288/2019 Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης Εργασιών υγρομόνωσης ταράτσας, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου».

16.780/2019 ΤΚ Πισίων

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Πισίων

16.811/2019 ΔΚ Ισθμίας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Ισθμίας

16.810/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

16.570/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Λουτρακίου -Περαχώρας

16.571/2019 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

156/2019 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (45/2019 μελ.).

198/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ένταξης της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου” στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της Πράξης και υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού της.

178/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού 73.650,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

177/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η & 6η κατανομές 2019).

176/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οδικού δικτύου Δήμου μας στα πλαίσια αθλητικής εκδήλωσης.

171/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ένταξης της Πράξης ‘’Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου’’ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης και υπόλογου Διαχειριστή του λογαριασμού της.

154/2019 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

199/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

173/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας των 5ου & 6ου
τμηματικών προϋπολογισμών της υπ΄αριθμ. 81/2018 μελέτης που αφορούν την προμήθεια καυσίμων του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ

1 2 3 11 24 Next › Last »
Επιστροφή