Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
313/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

258/2018 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη δημοσίευσης συμπληρωματικής παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων της υπ΄αριθμ. 4/97 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

28/2018 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Εισήγηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019.

27/2018 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Εισήγηση περί μείωσης ή μη τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019.

26/2018 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και φωτισμού και μείωσης τελών καθαρότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου.

29/2018 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής.

254/2018 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αγωγής Safet και Rendinela Tabaku κατά Δήμου.

242/2018 Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης για το έτος 2019 & εφεξής.

241/2018 Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019 & εφεξής.

298/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας για τις συναλλαγές τους με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ κλπ για το έτος 2019

292/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αλλαγή ονόματος – Σύμβαση της ηλεκτρικής παροχής (ΔΕΔΔΗΕ) ηλεκτροδότησης του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου

290/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή συνεργασίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων με το Επιμελητήριο Κορινθίας και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την υποβολή από κοινού πρότασης στο Ε.Π. ‘’Ανταγωνιστικότη τα και Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’, ΄Αξονας προτεραιότητας 01 ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες’’.

289/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ‘’Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητακαι Καινοτομία’’, ΄Αξονας προτεραιότητας 01 ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικό τητας με Τομεακές προτεραιότητες’’, 01Σ ‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)’’. Ορισμός υπευθύνου και ομάδας έργου παρακολούθησης και υλοποίησης της Πράξης

287/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

291/2018 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, έτους 2018

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 17 Next › Last »
Επιστροφή