Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
56/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Εισήγηση επί της ανάκλησης δωρεάς κινητών πραγμάτων.

26/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων , έτους 2020

55/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Έλεγχος για το ενδεχόμενο διακοπής ή μη, της χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. του κ. ΚΟΝΤΗ ΙΑΣΩΝΑ που λειτουργεί επί της οδού Εθν. Αντίστασης 8, στο Λουτράκι.

54/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί του « Κανονισμού λειτουργίας Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου».

53/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2020.

52/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2020.

51/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020

25/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

«Περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού».

24/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

«Περί Κανονισμού Λειτουργίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ» Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου».

23/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί: « αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων».

22/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί:« αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου».

50/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες.

49/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020.

48/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ » επί της οδού Κανάρη 2 στο Λουτράκι.

47/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της ηλεκτροδότησης ή μη πίλαρ φωτεινής σηματοδότησης στον Κόμβο Νέου Λυκείου Λουτρακίου.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 30 Next › Last »
Επιστροφή