Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
18/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της « ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο΄΄ ANAPTIXIS EE΄΄ στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

17/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση για την παροχή ή μη υπέρ της ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Φόρτη , στην θέση « Γέφυρα Ισθμού» ή άλλως « Κάτω Καρμπουνάρι», οιονεί νομή δουλείας διόδου σε όμορο αυτής δημοτικό ακίνητο, συνολικού πλάτους 6,00 μέτρων και επιφάνειας 891,96 τ.μ.

16/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης υπαίθριου παιδότοπου ( ως αμιγή επιχείρηση) εντός μισθωμένου χώρου στο Πάρκο δ. Μάτση (Δεξαμενής) Λουτρακίου, στον « ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΦΩΤΙΟ».

15/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη, άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού Νάξου στην περιοχή Λειβαδάκι στο Λουτράκι.

111/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη καταρχήν απόφασης για ονομασία οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας.

110/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού 66.482,90 € από ΚΑΠ 2015 (πρώην ΣΑΤΑ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

103/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Περί αναγκαιότητας ή μη παράτασης του Προγράμματος ΚοινωφελούςΕργασίας στα πλαίσια της υπ΄αριθμ. 8/2018 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ

107/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση αποζημίωσης ακινήτου λόγω επίταξής του, στα πλαίσια της πλήρους διάνοιξης της Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας.

112/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έκτακτη προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για το έτος 2019.

109/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων.

10/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

ΘΕΜΑ 2ο Περί:>

9/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

ΘΕΜΑ 1ο Περί:« Ανάγκης σύναψης σύμβασης με εταιρεία ανακύκλωσης με σκοπό την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και εξοικονόμηση θέσεων στάθμευσης.

6/2019 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 1ον EKTAKTO : «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού(Α΄ Κατανομή ΚΑΠ, έτους 2019) από ΥΠ.ΕΣ ≠26.558,00 ≠€, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου».

5/2019 Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 1ον ΕΚΤΑΚΤΟ: «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού(Α΄ Κατανομή ΚΑΠ, έτους 2019) από ΥΠ.ΕΣ ≠29.022,00 ≠€,(εκ των οποίων το ποσό των 2.464,00 €, θα καλύψει τη δαπάνη υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το τετράμηνο ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ –ΜΑΪΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019), για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου».

1/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 18 Next › Last »
Επιστροφή