Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
218/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στην
Πρόσκληση με τίτλο ‘’Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότη
τας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες’’.

223/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή
λοιπών μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών».

225/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: «Προμήθεια δενδρυλλίων,
σπόρων και καλλωπιστικών φυτών».

227/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
εκτέλεση της προμήθειας ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού
σαρώθρου 6 m3 (Αριθ. μελ. 9/2021).

205/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση αποτελέσματος επαναληπτικής δημοπρασίας
εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
στο Δήμο μας για το έτος 2021 .

204/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στέγασης για το
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγ. Θεοδώρων και τα πυροσβεστικά μέσα
του Δήμου.

203/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια
και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ
στο Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων.

202/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
εκτέλεση παροχής της Υπηρεσίας Λειτουργίας Μουσικής Σχολής
Δήμου.

201/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της αναμόρφωσης (2ης) του δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

13/2021 ΤΚ Πισίων

Προτάσεις για την καθαριότητα κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, της κοινότητας Πισίων ΄΄.

12/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Περί επισκευής οδών εντός του οικισμού Πισίων ΄΄.

11/2021 ΤΚ Πισίων

Προτεινόμενα μέτρα προστασίας του δάσους, που δεν έχει υποστεί καταστροφή, στην Κοινότητα Πισίων

10/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Δρομολόγια συγκοινωνίας, εντός περιοχής της Κοινότητας Πισίων

11/2021 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας συσκευασίας αγροτικών λιπασμάτων & παραγωγής λιπασμάτων με απλή ανάμιξη της εταιρείας «EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Φώτο» Κυρα Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

20/2021

Περί χορήγησης ή μη , παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής , αορίστου διάρκειας σε ΚΥΕ της Καναβού Σταυρούλας του Θωμά που λειτουργεί στην οδό Σαρωνικού αρ. 50 στους Αγίους Θεοδώρους.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 81 Next › Last »
Επιστροφή