Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
178/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού 73.650,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

177/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η & 6η κατανομές 2019).

176/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οδικού δικτύου Δήμου μας στα πλαίσια αθλητικής εκδήλωσης.

171/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ένταξης της Πράξης ‘’Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου’’ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης και υπόλογου Διαχειριστή του λογαριασμού της.

154/2019 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

199/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

18/2019 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί του κανονισμού λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων

19/2019 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου

173/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας των 5ου & 6ου
τμηματικών προϋπολογισμών της υπ΄αριθμ. 81/2018 μελέτης που αφορούν την προμήθεια καυσίμων του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ

15/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί:Tροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

14/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί: Κανονισμού Λειτο Μουσικής Σχολυργίαςής του Δήμου

13/2019 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Παραχώρηση χώρου από το Δασαρχείο Κορίνθου για την κατασκευή υδατοδεξαμενής στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Αγίων Θεοδώρων στα πλαίσια αντιμετώπισης πυρκαγιών.

170/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, περί εκλογικής αποζημίωσης δημοτικών υπαλλήλων.

152/2019 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, περί εκλογικής αποζημίωσης δημοτικών υπαλλήλων.

34/2019 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην « Α. ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ – Κ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε. » για το Κ.Υ.Ε. ,που λειτουργεί επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 67, στο Λουτράκι.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 27 Next › Last »
Επιστροφή