20/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
20/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-05 09:44
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί χορήγησης ή μη , παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής , αορίστου διάρκειας σε ΚΥΕ της Καναβού Σταυρούλας του Θωμά που λειτουργεί στην οδό Σαρωνικού αρ. 50 στους Αγίους Θεοδώρους.

Περίληψη:

Χορηγεί στην Σταυρούλα Καναβού του Θωμά, ιδιοκτήτρια Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί στην οδό Σαρωνικού αρ. 50 στους Αγίους Θεοδώρους παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκεια.

2021-07-05T09:44:08+00:00 Ιούλιος 5th, 2021|
Επιστροφή