Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
96/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

95/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των Υπηρεσιών
προετοιμασίας φακέλων για την υποβολή προτάσεων στις
κάτωθι προσκλήσεις του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
2020 – 2023:
• ΑΤ 07 «Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος Δήμων»,
• ΑΤ 08 «Smartcities ευφυείς εφαρμογές, συστήματα
και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό,
τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID 19»,
• ΑΤ 09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλο-
ποίηση του Προγράμματος»,
• ΑΤ 12 «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

94/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατό-
δρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας».

93/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τεχνικής έκθεσης παροχής υπηρεσιών ηχογράφησης –
δακτυλογράφησης-επεξεργασίας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

92/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
Νικοπούλου Αναστασίας και λοιπών δύο (2) κατά του
Δήμου μας.

92/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας συσκευασίας αγροτικών
λιπασμάτων και παραγωγής λιπασμάτων με απλή ανάμιξη της εταιρείας
‘’EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Φώτο’’ Κυρα-Βρύσης της
Κοινότητας Ισθμίας.

90/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πρόσκληση ΑΤ04
του Προγράμματος ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ με τίτλο ‘’Χωριστή συλλογή
βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορ
ριμμάτων.

89/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Προγ/
μα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ με τίτλο’’Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων,
γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων’’.

88/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης υλικών αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο στάδιο «Χ. ΘΩΔΗΣ» (Αριθ. Μελ. 27/2021).

87/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Απρίλιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

85/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης
προμήθειας – εγκατάστασης στεγάστρου στο αμαξοστάσιο
του Δήμου, στο Λουτράκι.

84/2021 Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους απλής
παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2021.

83/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διαδικασία εκμίσθωσης του δημοτικού αλσυλλίου ‘’ΛΙΑΝΤΡΟ’’
στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

82/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
Νικοπούλου Αναστασίας και λοιπών δύο (2) κατά του
Δήμου μας.

81/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προς ανάληψη ενεργειών κατόπιν
του υπ΄αριθμ. πρωτ. 39437, 38856/8-3-2021 εγγράφου της ΑΔΠΔΕ&Ι

« First ‹ Previous 1 2 10 11 12 13 14 22 37 Next › Last »
Επιστροφή