Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
222/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο ‘’Προμήθεια αρδευτικού εξοπλι
σμού’’.

220/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης στο Ο.Τ.
11-Κ.Χ. στην Κοινότητα Ισθμίων (Αριθ. μελ. 73/2020)».
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.

218/2021 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στην
Πρόσκληση με τίτλο ‘’Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότη
τας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες’’.

217/2021 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας
(Ιούλιος 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

216/2021 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της Υπηρεσίας ναυαγο-
σωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

215/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας
ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με
υδραυλική ράμπα.

214/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπι
κών – εκτυπωτικών μηχανημάτων.
.

213/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για τη συντήρηση, τεχνική υποστήριξη
και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου.

212/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λογισμικού και αδειών
χρήσεις του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

211/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 5.400,00 € από ΥΠ.ΕΣ. ως έκτακτη επιχορήγηση για
πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

210/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διαδικασία διεξαγωγής συμπληρωματικής προκαταρκτικής
εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

209/2021 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη
του Δήμου, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 137/25-5-2021 σχετικής κλήσης (εξ αναβολής).

208/2021 Οικονομική Επιτροπή

Ασκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. Α711/2020 απόφασης Μονο
μελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

207/2021 Οικονομική Επιτροπή

Σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου για το έτος
2021. Ορισμός υπολόγων.

206/2021 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 34 Next › Last »
Επιστροφή