Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
301/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την ανάθεση εκπόνησης της οριστικής μελέτης
εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του
ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

300/2020 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής γου Δήμου
για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου ‘’Επισκευή και συντήρηση σχο-
λικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’.

299/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας απολυμαντικών
υλικών για την αποφυγή διάδοσης του COVID 19.

299/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής
του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας απολυμαντικών
υλικών για την αποφυγή διάδοσης του COVID 19.

298/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

297/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού τρέ-
χοντος έτους, κατόπιν των υπ΄αριθμ. 135, 136 & 137/2020 Α.Δ.Σ.

295/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση των τεχνικών εκθέσεων:
• Προμήθειας προγραμμάτων H/Y,
• Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποστήριξης των δύο (2) δημοτικών βιβλιοθηκών OPEN ABEKT,
• Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, Ηardwear),
• Yπηρεσίας διαχείρισης τηλεδιάσκεψης,
• Υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (συντήρηση ψυκτών).

294/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ανάθεσης προμήθειας απολυμαντικών υλικών για την
αποφυγή διάδοσης του COVID -19.

294/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ανάθεσης προμήθειας απολυμαντικών υλικών για την
αποφυγή διάδοσης του COVID -19.

293/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
περί ματαίωσης της προμήθειας φορτηγού με υδραυλική αρπάγη και
υδραυλικό γερανό.

292/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας οικοδομικών υλικών και
υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε.
Αγίων Θεοδώρων

291/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης του έργου επισκευής και
συντήρησης σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας
(43/2020 μελ.). Συγκρότηση Επιτροπής.

291/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης του έργου επισκευής και
συντήρησης σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας
(43/2020 μελ.). Συγκρότηση Επιτροπής.

290/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και
και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων (αρ. μελ. 45/2020). Συγκρότηση Επιτροπής.

289/2020 Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσηςκαι αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2020- 2021 (αρ.μελ. 41/2020). Συγκρότηση Επιτροπής

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 Next › Last »
Back