Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
156/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση της παροχής Υπηρεσίας Λειτουργίας Μουσικής Σχολής
Δήμου (Αριθ. Μελ. 2/2021).

154/2021 Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης περί παράτασης της προθεσμίας παραλαβής
μοναδικό προσφορών του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών αναβάθμισης του γηπέδου
ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο Στάδιο
“Χ. ΘΩΔΗΣ” και ορισμού νέας ημερομηνίας λήξης διαγωνισμού
(27/2020 μελ.).

151/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης
δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου στην πλατεία Κυρα – Βρύσης
της Κοινότητας Ισθμίας.

150/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 53.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

149/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 58.920,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (Β΄ τακτική
κατανομή έτους 2021) για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων.

148/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (1η, 2η & 3η
μηνιαία τακτική κατανομή έτους 2021) για την κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

147/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 285.660,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (α. 1η, 2η & 3η,
β. 4η, 5η & 6η, γ. 7η έως & 12η μηνιαία τακτική κατανομή
έτους 2020) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων &
επενδυτικών δραστηριοτήτων.

146/2021 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ποσού 142.830,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (7η έως 12η
μηνιαία τακτική κατανομή έτους 2019) για την κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

144/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
εκτέλεση του έργου: “Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”.

143/2021 Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των
μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.).
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 47/2021 σχετικής Α.Ο.Ε.

142/2021 Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετατροπής της εταιρείας
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” με τον δ.τ. “ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.” σε
Αναπτυξιακό Οργανισμό και εναρμόνιση του καταστατικού της
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. του ν. 4674/2020 .

141/2021 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
μοναδικό την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμ.
προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ.).

140/2021 Οικονομική Επιτροπή

Ασκηση ή μη ανακοπής κατά της από 21/04/2021 Διαταγής Πληρωμής
κατά Δήμου.

139/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του
έργου ‘’Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο
Λουτράκι’’.

137/2021 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση τεχνικής έκθεσης συντήρησης, ελέγχου ποιότητας ύδατος
κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 30 Next › Last »
Back