Αίτηση για θεώρηση παραγωγικής άδειας υπαίθριου εμπορίου (δύο (2) μήνες πριν τη συγκομιδή ή δεκαπέντε (15) ημέρες πριν για καλλιέργειες όπως σπανάκι, μαρούλια)

Αίτηση για θεώρηση παραγωγικής άδειας υπαίθριου εμπορίου (δύο (2) μήνες πριν τη συγκομιδή ή δεκαπέντε (15) ημέρες πριν για καλλιέργειες όπως σπανάκι, μαρούλια)

  1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση,(κατεβάστε εδώ), στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
  2. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ
  3. δήλωση  παραγωγού μέλος συνεταιρισμού ότι, θα πωλήσει στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής του.
  4. δήλωση νέων προϊόντων και συμπληρωματική ενιαία αίτηση ενίσχυσης,  για την αναγραφή αυτών στην άδειά του. 

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2018-06-20T13:06:39+00:00 Απρίλιος 10th, 2018|
Επιστροφή