Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πισίων 02/08/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
02/08/2021 15:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-
2020 τεύχος Α΄), την 2 η Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης),
κατόπιν του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11434/13.07.2021 αιτήματος, για σύγκληση του Συμβουλίου και λήψη απόφασης επί
μοναδικού θέματος, που υποβλήθηκε γραπτώς από τρία μέλη, που υπογράφουν την παρούσα, του πενταμελούς
Συμβουλίου της Κοινότητας Πισίων και αφού εξέπνευσε η δεκαήμερη εκ του νόμου προθεσμία, έκδοσης σχετικής
πρόσκλησης του κου. Πρόεδρου, από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88
του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, για συζήτηση του μοναδικού παρακάτω θέματος, της ημερήσιας διάταξης :
΄΄ Περί μεταφοράς του μνημείου πεσόντων της Κοινότητας Πισίων, που βρίσκεται στον οικισμό Πισίων ΄΄.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με
αποστολή στο e-mail: ioannis.gkikas@loutraki.gr , για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την
ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-07-27T16:58:30+00:00 Ιούλιος 27th, 2021|
Επιστροφή