Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ»

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
21/05/2021 18:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
 1. Εξέταση αιτήματος της «BLUEDREAM Ε.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για τη τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων ενοικίασης σκαφών αναψυχής επί τροχήλατου οχήματος στο χώρο του λιμένος Λουτρακίου, για το έτος 2021.
 2. Εξέταση αιτήματος της «ΜΑΝΤΑΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 3. Εξέταση αιτήματος της «Π. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ – Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 4. Εξέταση αιτήματος της Γκιώνη Θεώνης για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 5. Εξέταση αιτήματος της  Α. ΤΖΕΚΟΣ-Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε. για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων, για το έτος 2021.
 6. Εξέταση αιτήματος της Φλαμιάτου Όλγας για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 7. Εξέταση αιτήματος της Κοσμίδη Ευανθίας για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ειδών του κατ/τος της, για το έτος 2021.
 8. Εξέταση αιτήματος της «ΚΥΡΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 9. Εξέταση αιτήματος της «Α. Μπάκας-Π. Μπάκας Ο.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 10. Εξέταση αιτήματος του ΒΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 11. Εξέταση αιτήματος της «ΚΑΠΑ CAFÉ E.E.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 12. Εξέταση αιτήματος της «Δ. Κουτρούλιας & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 13. Εξέταση αιτήματος της «Π. ΚΟΥΡΑΒΕΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη παραχώρηση χώρων, έμπροσθεν του κατ/τος της, επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για τα έτος 2021.
 14. Εξέταση αιτήματος της Τόμπρου Σοφίας για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 15. Εξέταση αιτήματος της «Π. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ – Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2021.
 16. Εξέταση αιτήματος του ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 17. Εξέταση αιτήματος της «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ειδών του κατ/τος της, για το έτος 2021.
 18. Εξέταση αιτήματος της Αντωνίου Ουρανίας για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 19. Εξέταση αιτήματος του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 20. Εξέταση αιτήματος του Κόντη Νικόλαου για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 21. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΠΑΝΑΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 22. Εξέταση αιτήματος της «ΕΞΕΛΣΙΟΡ Α.Ε.» για την παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατ/τος της, για το έτος 2021.
 23. Εξέταση αιτήματος της «Ζέρβας Ευάγγελος & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 24. Εξέταση αιτήματος της ΠΕΡΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 25. Εξέταση αιτήματος του Τσώτου Σπυρίδωνα για παραχώρηση χώρων επί  Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 26. Εξέταση αιτήματος της «Οικονόμου Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου με εκτέλεση προσωρινού έργου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 27. Εξέταση αιτήματος της Κουτσού Βαρβάρας για παραχώρηση χώρων επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου με προσωρινή εκτέλεση έργου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 28. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 29. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 30. Εξέταση αιτήματος της ΜΠΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 31. Εξέταση αιτήματος του Αφεντοκλέα Αλέξανδρου για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 32. Εξέταση αιτήματος του Παπαβασιλείου Μάρκου για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 33. Εξέταση αιτήματος του ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 34. Εξέταση αιτήματος της «Αφοι Κουτρούλια & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021.
 35. Εξέταση αιτήματος της «WIDE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων, για το έτος 2021.
 36. Εξέταση αιτήματος της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ για παραχώρηση χώρου για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιδιών.
 37. Εξέταση αιτήματος της ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ για παραχώρηση χώρου για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιδιών.
 38. Εξέταση αιτήσεων και παραχώρηση χώρων για τη διενέργεια υπαίθριου εμπορίου στους δικαιούχους βάσει της υπ΄ αριθμ. 5/21 Α.Δ.Σ.
 39. Επικαιροποίηση της 8/20 ΑΔΣ.
 40. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χώρων επί αιγιαλού εντός των ορίων της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής.
 41. Κατάρτιση και έγκριση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χώρων επί αιγιαλού εντός των ορίων της Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής για την χρονική περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021.
 42. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 90/20 ΑΔΣ.
 43. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.
 44. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
 45. Ορισμός Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων στα πλαίσια της σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης προμηθειών.
 46. Ορισμός Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων στα πλαίσια της σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης υπηρεσιών.

 Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-05-20T13:04:18+00:00 Μάιος 17th, 2021|
Επιστροφή