Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27/10/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
27/10/2020 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 27η Οκτωβρίου  2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους  (Στα πλαίσια χρηματοδότησης – εκτέλεσης του έργου ΄΄Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων΄΄από  το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  στο Πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ).

 

2.Έγκριση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

 

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων.  

 

4.Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου:

΄΄Κατασκευή οστεοφυλακίων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄ .

 

5.Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου:

΄΄Επισκευή δημοτικής και αγροτικής οδοποιΐας Δ.Κ. Ισθμίας΄΄.

 

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης καθαρισμού θαλάσσιων χώρων και ακτών λουομένων .

 

7.Έγκριση τεχνικής έκθεσης Υπηρεσίας απολύμανσης δημοτικών κτιρίων.

 

8.Ανάθεση σύνταξης – υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης .

 

9.Ανάθεση λήψης ένορκων μαρτυρικών καταθέσεων .

 

10.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου  και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Οκτώβριος 2020). Εξειδίκευση πίστωσης .

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των  ανωτέρω θεμάτων .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-10-27T12:36:40+00:00 Οκτώβριος 23rd, 2020|
Επιστροφή