Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 07/09/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
07/09/2020 10:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 07 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 (χρόνος έναρξης) έως 11:00 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με παραπέτα μικτού φορτίου 2,2 τόνων  (Αρ. μελ 41/2020). Συγκρότηση Επιτροπής .

 

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ενός (1) ανατρεπόμενου  φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα (Αρ. μελ 40/2020). 

 

3.Έγκριση ή μη του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της Υπηρεσίας καθαρισμού δημοτικών κτιρίων  (Αρ. μελ 17/2020) ΄΄

 

4.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση του έργου ΄΄Ανάπλαση του χώρου του μνημείου της μάχης της Περαχώρας (Αρ. μελ 42/2020) ΄΄

 

5.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 17/2019 ).

 

6.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 18/2019 ).

 

7.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  (Αρ. μελ. 19/2019 ).

 

8.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  (Αρ. μελ. 21/2019 ).

 

9.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  (Αρ. μελ. 22/2019).

 

10.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019 ).

 

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος.

 

12.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

      ΄΄Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου΄΄.

 

13.Αποδοχή δωρεάς κοινωφελούς ιδρύματος  ΄΄ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ΄΄. 

 

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική στήριξη του Δήμου κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώπιον του Πταισματοδίκη Κορίνθου.

 

15.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου  και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Σεπτέμβριος 2020). Εξειδίκευση πίστωσης .

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  τελών νεκροταφείου, καθαριότητας και εξωραϊσμού έτους 2018. Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-09-03T14:06:11+00:00 Σεπτέμβριος 3rd, 2020|
Επιστροφή