Συνεδρίαση Κοινότητας Ισθμίας

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
28/01/2020 17:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. «Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση στύλων ΔΕΗ με φωτιστικά σώματα ».
  2. «Εξέταση αιτήματος κατοίκων Κοινότητας Ισθμίας».
Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-02-03T11:46:53+00:00 Ιανουάριος 24th, 2020|
Επιστροφή