Συνεδρίαση Δ-Κ Λουτρακίου – Περαχώρας 10/10/2019

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
10/10/2019 16:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

 

 

  1. Έγκριση  Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί  αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις   της « PAPER GRAPPH – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. »  στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου .
  2. Έγκριση  Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί  αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της   «ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ »  στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου .
  3. Προέγκριση ή μη ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών σε κοινόχρηστο χώρο, εντός του Πάρκου Λουτρακίου, διάρκειας ενός (1) έτους.

 

 

 

Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
43/2019

Έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της « PAPER GRAPPH – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. » στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου.

44/2019

Έγκριση Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της « ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ » στο Καρμπουνάρι Λουτρακίου.

45/2019

Προέγκριση ή μη ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών σε κοινόχρηστο χώρο, εντός του Πάρκου Λουτρακίου, διάρκειας ενός (1) έτους.

2019-10-11T11:34:53+00:00 Οκτώβριος 5th, 2019|
Επιστροφή