Συνεδρίαση Δ.Κ. Ισθμίας 26/01/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
26/01/2018 17:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. «Εισήγηση-γνωμοδότηση για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου <<διαμόρφωση ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών στη θέση Καλαμάκι Κορινθίας του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2971/01>>».
Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
1/2018

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου «διαμόρφωση ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών»στη θέση Καλαμάκι Κορινθίας του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2971/01

2018-07-04T11:46:24+00:00 Ιανουάριος 22nd, 2018|
Επιστροφή