Συνεδρίαση Δ.Κ. Ισθμίας 12/02/2018

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
12/02/2018 17:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:
  1. «Γνωμοδότηση περί έγκρισης διατομών μελέτης σε τμήμα του σχεδίου πόλεως Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων».
  2. «Λήψη απόφασης περί τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄)».
Ηλεκτρονικό αρχείο περίληψης πρακτικών:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2/2018

Γνωμοδότηση περί έγκρισης διατομών μελέτης σε
τμήμα του σχεδίου πόλεως Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

3/2018

Λήψη απόφασης περί: Τους προτεινόμενους χώρους,
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για
παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄)

2018-07-04T13:58:26+00:00 Φεβρουάριος 7th, 2018|
Επιστροφή