Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
02/07/2020 12:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 02α Ioυλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ (χρόνος έναρξης) έως 12:30μμ(χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας,

προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία της εν θέματι δημοπρασίας και να υπογραφούν οι σχετικές από τον Δήμο συμβάσεις έως την 15η /07/2020.

 

            Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-07-02T11:49:26+00:00 Ιούλιος 2nd, 2020|
Επιστροφή