Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Ισολογισμός) 22/12/2021

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
22/12/2021 16:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2020. Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2021-12-19T19:19:44+00:00 Δεκέμβριος 17th, 2021|
Επιστροφή