ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου –Αγίων Θεοδώρων

Εκθέτει σε συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη
συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τo ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
στον Νομό Κορινθίας (βάσει του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας) (CPVs: 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη» και 09134100-8 «Πετρέλαιο
κίνησης Diesel) (χωρίς τον ΦΠΑ), σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/2016 (Α’147) και
β) τους όρους της διακήρυξης
για την εκτέλεση της παρακάτω προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» συνολικού
προϋπολογισμού 44.772,28 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1
η
Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 Τ.Κ. 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:30 πμ και ώρα λήξης η 10:00 πμ.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Ν.4412/2016.
Η συνολική προθεσμία περάτωσης της προμήθειας ορίζεται σε Δώδεκα (12) μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή έως ότου ολοκληρωθεί η προμήθεια των 40.030 λίτρων καυσίμου
(αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ. & πετρέλαιο κίνησης). Δύναται δε να παραταθεί μέχρι εξαντλήσεως του
συμβατικού οικονομικού αντικειμένου μέχρι και τρεις (3) μήνες, για την ίδια προμήθεια και με τους
ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης.

Προθεσμία υποβολής : 01/06/2018 09:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Ενδεικτικός Προϋπολογισμός      
  • ΤΕΥΔ      
2018-05-21T02:41:49+00:00 Μάιος 17th, 2018|
Back