ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ :”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”

Προθεσμία υποβολής : 28/11/2019

Συνημμένα :
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ       
  • T.E. ΥΠΟΕΡΓΟ 2__ Μεταλλικών Κατασκευών      
2019-11-25T14:38:16+00:00 Νοέμβριος 25th, 2019|
Back