Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 99/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
99/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-17 04:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αιτήσεως Αγγελοπούλου Βασιλικής κατά του Δήμου μας

Περίληψη:
2018-05-21T14:51:47+00:00 Μάιος 17th, 2018|
Back