Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 244/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
244/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-16 01:27
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών
κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων για το έτος 2019 &
εφεξής.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Γνωμοδοτεί για την αναπροσαρμογή των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων του Δήμου μας, για το έτος 2019 και εφεξής, και συγκεκριμένα για τη μείωση αυτών σε σχέση με τις τιμές που είχαν καθοριστεί με την υπ΄ αριθ. 302/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 09-10-2018 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, προτείνοντας το ποσοστό της μείωσης να καθοριστεί απευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2019-01-17T13:30:49+00:00 Νοέμβριος 16th, 2018|
Back