Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 241/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
241/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-06 02:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019 & εφεξής.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Γνωμοδοτεί περί της μη αναπροσαρμογής του δικαιώματος εμπορίας νερού, για το έτος 2019 κι εφεξής, το οποίο παραμένει στα επίπεδα που καθορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 22/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι ως εξης :

α. για τους βυτιοφορείς Λουτρακίου και τα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού  σε 0,61 €/κ.μ. και 1,92 €/κ.μ. αντίστοιχα.

β. για τους βυτιοφορείς Αγ. Θεοδώρων σε 0,30 €/κ.μ.

2018-11-08T13:49:21+00:00 Νοέμβριος 6th, 2018|
Back