Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 23/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
23/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-08-26 04:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα Ζαχάρω Σαπέρα άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Αποστολίδη 11 στο Λουτράκι.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   –   Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, στην κα Σαπέρα Ζαχάρω άδειας απότμησης πεζοδρομίου μήκους 3,5 μ. έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Αποστολίδη 11 (Ο.Τ. 160) στο Λουτράκι, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε ανοικτή θέση στάθμευσης  στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της, σύμφωνα με την από 31-07-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης του Δήμου μας και το από Νοέμβριο 2019 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού κ. Αθ. Μπάλτα.

Η ανωτέρω άδεια απότμησης πεζοδρομίου θα διέπεται από τα κάτωθι :

  • Το πεζοδρόμιο στη πρόσοψη της ιδιοκτησίας να αποκατασταθεί με όμοιες πλάκες με τις υπάρχουσες στην οδό σύμφωνα με τις ήδη διαμορφωμένες κλίσεις.
  • Η υπό χορήγηση άδεια να  παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους εκδόθηκε.
  • Η κατασκευή θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2020-09-03T13:47:50+00:00 Αύγουστος 26th, 2020|
Back