Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
15/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-01 04:22
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου στις εγκαταστάσεις του υπό επέκταση κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας MERCANTILE Α.Ε. στον οικισμό “Κυρα – Βρύση” της Δ.Κ. Ισθμίας

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούσης της κας Πρωτοπαππά)

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/2018 Απόφαση του Συμβουλίου Δ.Κ. Ισθμίας (και συγκεκριμένα τα 1 & 2 σκέλη αυτής):

 

  • να αποφασίσει θετικά  επί του αιτήματος της MERCANTILE Α.Ε., για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δευτερούοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Κορινθίας και συγκεκριμένα στο τμήμα της Επ.οδού «Γέφυρα Ισθμού προς Κεχριές δια Κυρας Βρύση Ισθμίας» και ειδικότερα στην Χ.Θ.+1950,00μ. (από τον κόμβο Ν.Ε.Ο. Κ.ΑΘ.-Κυρας Βρύση) και εντός των ορίων ζώνης, για την κυκλοφοριακή σύνδεση μόνο της υφιστάμενης εγκατάστασης της εν λόγω εταιρείας, με την προϋπόθεση να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης για την αποφυγή ατυχημάτων από την διέλευση των οχημάτων.

 

 

 

  • να αποφασίσει αρνητικά και να διαμαρτυρηθεί έντονα προς κάθε αρμόδια και συναρμόδια Υπηρεσία για την οποιαδήποτε επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης, για τους κάτωθι λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 7/2018 Απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Ισθμίας:

 

« α) Η συγκεκριμένη επιχείρηση μετά την αιτούμενη «επέκταση», ως Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής τοποθετείται κατά το  μεγαλύτερο μέρος της εντός του οικισμού της Κυρα – Βρύσης Ισθμίας, μολονότι φαίνεται να υπάγεται στις εγκαταστάσεις που η λειτουργία τους προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί των οδών, συνεκτιμημένων των αναγκών της βιομηχανικής εγκατάστασης που εξυπηρετεί και του τριπλασιασμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Δεν είναι δυνατόν να πιστέψει οποιοσδήποτε νοήμων ότι μια εγκατάσταση 5.500τ.μ. που εξυπηρετεί μια βαριά βιομηχανία ως ΚΑΔ, θα δέχεται μόνο 5 φορτηγά την ημέρα!!

Δηλαδή, ο φόρτος κυκλοφορίας θα είναι πολλαπλάσιος από αυτόν που αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της αιτούσας εταιρείας και ως εκ τούτου, η αισθητική, περιβαλλοντική και οδική επιβάρυνση της οικιστικής περιοχής του οικισμού Κυρα – Βρύσης θα είναι τεράστια, η διακινδύνευση της ασφάλειας των κατοίκων της –εργαζομένων, περιοίκων, μαθητών και παιδιών- δεδομένη και η αλλοίωση της οικιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής αναπότρεπτη.

β) Ο οικισμός της Κυρα – Βρύσης αποτελεί οικισμό προϋφιστάμενο του 1923, που αριθμεί κάτω από 2.000 κατοίκους και εφόσον δεν έχει καθορισθεί η χρήση γης με σχετικό Π.Δ., εφαρμόζεται το Π.Δ. 23/1987 και κρίνεται ότι πρόκειται για περιοχή όπου επιτρέπεται η χρήση της αμιγούς ή γενικής κατοικίας, στην οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίων αποθήκευσης, ούτε βεβαίως αυτή των       βιοτεχνικών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή ΚΑΔ.

γ) Σύμφωνα με το Β.Δ. 465/1970 όπως ισχύει, δεν επιτρέπεται η λειτουργία τέτοιων βιομηχανικών εγκαταστάσεων κει εν γένει υπαγόμενων στις άνω διατάξεις σε θέσεις που απέχουν, από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου –μεταξύ άλλων και- εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτων αριθμού ατόμων, απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των       φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως. Πλην όμως στην Κυρα – Βρύση και σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από την αιτούμενη να ανεγερθεί εγκατάσταση, λειτουργεί ήδη σχολείο ενώ έχει ήδη εγκριθεί ο προϋπολογισμός και αναμένεται να ανεγερθεί και περαιτέρω εκπαιδευτήριο ακριβώς δίπλα, ήτοι σε ακόμη μικρότερη απόσταση από την  – αιτούμενη να ανεγερθεί – εγκατάσταση.

δ) Επειδή μέχρι σήμερα απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης, εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και ουδέν αντίθετο έχει κριθεί από την πάγια νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και μάλιστα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ε) Επειδή κατά  την είσοδο – έξοδο των φορτηγών από την εν λόγω επιχείρηση, θα καταλαμβάνεται  εξ ολοκλήρου το μικρού πλάτους οδόστρωμα αμφοτέρων των ρευμάτων κυκλοφορίας της επαρχιακής οδού, η οποία αποτελεί και την κύρια οδική αρτηρία και είσοδο-έξοδο του οικισμού Κυρα – Βρύσης, και ως εκ τούτου θα πρέπει να διακόπτεται παντελώς η κυκλοφορία των οχημάτων και  των πεζών στην εν λόγω οδό κάθε φορά που θα χρησιμοποιείται αυτή από την άνω επιχείρηση, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τους περίοικους –πεζούς και οδηγούς- που διέρχονται καθημερινά και συχνότατα από την ανωτέρω οδό.

 

στ) Επειδή η λειτουργία ενός τόσο μεγάλου κτιρίου εμβαδού άνω των 3.000 τμ. θα απαιτήσει και την δημιουργία υποσταθμού της ΔΕΗ υψηλής τάσης στην περιοχή αυτή, όπου πλησίον βρίσκονται κατοικίες, σχολεία, πάρκα θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή και θα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια των κατοίκων.

 

2018-08-16T11:25:53+00:00 Ιούνιος 1st, 2018|
Back