Απόφαση ΔΟΚΟΠΑΠ 29/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
29/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-01 04:02
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αίτημα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στους ήδη λειτουργούντες Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για τη χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
στους ήδη λειτουργούντες Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου και
συγκεκριμένα:
1.Παιδικός Σταθμός Λουτρακίου
Πρόκειται για τον ήδη λειτουργούντα Παιδικό Σταθμό Λουτρακίου που στεγάζεται
σε ανεγερμένο για το σκοπό αυτό κτίριο του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων και βρίσκεται επί των οδών Ανδρούτσου και Μάτση γωνία στο
Λουτράκι.
Είδος Σταθμού: Παιδικός Σταθμός που εξυπηρετεί νήπια ηλικίας 2,5 ετών μέχρι την
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Δυναμικότητα: 60 νήπια με 3 (τρία) λειτουργούντα τμήματα.
Ωράριο λειτουργίας: 7:00 – 16:00
2.Παιδικός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων
Πρόκειται για τον ήδη λειτουργούντα Παιδικό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων που
στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο για τον σκοπό αυτό κτίριο και βρίσκεται επί της
Παλαιάς οδού Αθηνών Κορίνθου θέση «Κοσιντάρα» στους Αγίους Θεοδώρους.
Είδος Σταθμού: Παιδικός Σταθμός που εξυπηρετεί νήπια ηλικίας 2,5 ετών μέχρι την
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Δυναμικότητα: 30 νήπια με 2 (δύο) λειτουργούντα τμήματα.
Ωράριο λειτουργίας: 7:00 – 16:00
Στους ανωτέρω Παιδικούς Σταθμούς υπάρχει επάρκεια ύδρευσης,
ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

2018-08-01T04:06:17+00:00 Αύγουστος 1st, 2018|
Back