Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 184/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
184/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-18 01:28
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών νεκροταφείων για το έτος 2018 & εφεξής

Περίληψη:

π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντων των κκ. Γεωργίου Αθανασίου & Βαρελά Παναγιώτη και

         απεχόντων των κκ. Λογοθέτη Κων/νου & Μουζάκη Αθανασίου)

 

 

 • Εγκρίνει

 

 • τη μη αναπροσαρμογή των τελών Νεκροταφείου για τους δημότες στις Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Λουτράκι), Ισθμίας και Αγίων Θεοδώρων, τα οποία παραμένουν στα επίπεδα που είχαν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 276/2015 (σε ορθή επανάληψη) Α.Δ.Σ. (η οποία νομιμοποιήθηκε ως προς το σκέλος αυτό)

 

 • τη μείωση των τελών Νεκροταφείου για τους ετεροδημότες στις ανωτέρω Κοινότητες

 

για το έτος 2018 και εφεξής στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με την από 02-04-2018 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπ’ αριθ. 57/2018 Α.Ο.Ε.

 

 • Καθορίζει τα τέλη Νεκροταφείου για τα Κοιμητήρια Περαχώρας και Πισίων,

 

για το έτος 2018 και εφεξής στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με την από 02-04-2018 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την υπ’ αριθ. 57/2018 Α.Ο.Ε., ως κάτωθι:

 

Α) Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου-Περαχώρας:

 

Α1. Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Παλαιό Νεκροταφείο)

 1. ΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 78,30 €.

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 23,50 € ανά έτος μετά την τριετία.

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)

α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου   σε 78,30 €

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 99,00 € ανά έτος μετά την τριετία

γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε  94,40 €.

 

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι

α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 198,00 € ανά έτος μετά την τριετία

γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε  94,40 €.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (επέκταση Παλαιού)

 

 1. ΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 78,30 €.

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 23,50 ανά έτος μετά την τριετία.

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)

α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου σε  78,30 €

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 99,00 € ανά έτος μετά την τριετία

γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι

α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 198,00 € ανά έτος μετά την τριετία

γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε  127,00 €.

 

ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ

 1. ΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 104,40 €.

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 23,50 ανά έτος  

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)

α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 104,40 €

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 99,00 €.

γ. Δικαίωμα τετραετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.

 

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι

α. Δικαίωμα  τετραετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 198,00 €  ανά έτος

γ. Δικαίωμα τετραετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε  127,00 €.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

 1. ΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 104,40 €.

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 23,50 ανά έτος  

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)

α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 104,40 €

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 99,00 €.

γ. Δικαίωμα τετραετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι

α. Δικαίωμα  τετραετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως την λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 198,00 €  ανά έτος

γ. Δικαίωμα τετραετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.

 

Α2. Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας

 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ & ΚΥΡΑ – ΒΡΥΣΗΣ

 

 1. ΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου  σε 77,40 €.

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 23,50 €.

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)

α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου   σε 77,40 €

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου  σε 99,00 €

γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι

α. Δικαίωμα  τριετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 198,00 €  ανά έτος μετά την τριετία

γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε  127,00 €.

 

Α3. Τοπική Κοινότητα Πισίων

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΙΣΙΩΝ

 

 1. ΔΗΜΟΤΕΣ

α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 104,40 €.

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως τη λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 20,50 ανά έτος  

 

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μόνιμοι κάτοικοι (πέραν της διετίας)

α. Δικαίωμα τετραετούς  ταφής σε 104,40 €

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως τη λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 99,00 €.

γ. Δικαίωμα τετραετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €.

 1. ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι

α. Δικαίωμα  τετραετούς χρήσης τάφου σε 5.950,00 €  

β. Δικαίωμα χρήσης πέραν της τετραετίας (έως τη λειτουργία οστεοφυλακίου) σε 198,00 €  ανά έτος

γ. Δικαίωμα τετραετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε  127,00 €.

 

Β) Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων:

Β1. Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων

 • για τους ήδη παραχωρημένους τάφους

α) για τους οικογενειακούς τάφους: 200 € εφάπαξ εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί προηγούμενες υποχρεώσεις

β) για τους τετραετούς ταφής: 30 € ετησίως για την τετραετία και πέραν αυτής τα σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. ε οριζόμενα

 • για τους νέους τάφους

α) για τους οικογενειακούς τάφους: σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. γ & 12 του Κανονισμού.

β) για τους τετραετούς ταφής: 30 € ετησίως.

 • Οι τιμές αφορούν απλό τάφο. Για διπλούς ή τετραπλούς εφαρμόζονται τα διπλάσια ή τετραπλάσια ποσά.
 • Καθορίζεται ετήσιο τέλος καθαριότητας ύψους 45 € ετησίως.
 • Το τέλος υπηρεσιακής ανακομιδής των οστών καθορίζεται στο ποσόν των 500 € τόσο για τους δημότες όσο και τους ετεροδημότες.
 • Το τέλος Οστεοφυλακίου καθορίζεται στο ποσόν των 20 € ετησίως.

 

Γ) Συμπληρωματικές Διατάξεις

α. Δικαίωμα καθαριότητας και εξωραϊσμού νεκροταφείου σε 5,10 € ετησίως.

β. Τέλος ανόρυξης τάφου σε 50,10 €.

γ.  Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου σε 20,00 €.

δ. Δικαίωμα αποκομιδής των οστών από τάφο τριετούς χρήσης και  οικογενειακό σε 10,00 €.

ε. Για τον ενταφιασμό νεκρού σε άλλο τάφο για ένα έτος εξαιτίας μη πλήρους αποσύνθεσης δικαιούχου οικογενειακού τάφου σε 30,00 € ανά έτος.

2018-07-18T13:28:53+00:00 Ιούλιος 18th, 2018|
Back