Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 177/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
177/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-18 01:25
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η & 6η κατανομές 2019).

Περίληψη:

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Αποδέχεται ποσό 71.415,00 € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την 4η, 5η & 6η  μηνιαία κατανομή έτους 2019 για τη χρηματοδότηση επνενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων του Δήμου.

Η κατανομή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου..

2019-07-18T13:25:21+00:00 Ιούλιος 18th, 2019|
Back