Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 135/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
135/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-18 09:21
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/10/2001 – 30/06/2003

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την διαγραφή συνολικού ποσού #82,59# € από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα από 1/10/2001 έως 30-06-2003, που αφορά  οφειλές του υπ’ αριθ. 7718 υδρομέτρου ακινήτου ευρισκομένου επί των οδών Μάτση & Ανδρούτσου, στο Λουτράκι , επονόματι του ιδιοκτήτη του ΜΗΤΡΟΥ – ΜΠΙΤΖΙΝΗ Αναστασίου, καθότι οι υποχρεώσεις του εν λόγω ακινήτου βαρύνουν τον μισθωτή του, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Δήμος, κατόπιν των αναφερομένων στο προοίμιο ΦΕΚ., σύμφωνα με την από 19-04-2018  εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας,

2018-05-21T14:48:10+00:00 Μάιος 18th, 2018|
Back