Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 134/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
134/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-18 09:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα 1/10/2001 -30/06/2003 & επαναβεβαίωσή τους.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

  1. Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού #82,59# € από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, για το χρονικό διάστημα από 1/10/2001 έως 30/06/2003, που αφορά  οφειλές υδρόμετρου ακινήτου ευρισκομένου επί της οδού Καραϊσκάκη 9 στο Λουτράκι, επονόματι ΠΑΠΠΑ Γεωργίου του Ιωάννη, καθότι το εν λόγω ακίνητο δεν ήταν ποτέ ιδιοκτησία του, σύμφωνα με την από 18-04-2018  εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας
  2. Επαναβεβαιώνει το ανωτέρω ποσό επονόματι του ιδιοκτήτη του εν λόγω ακινήτου κ. ΠΑΠΠΑ Γεωργίου του Αθανασίου, σύμφωνα με την από 18-04-2018 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
2018-05-21T14:49:38+00:00 Μάιος 18th, 2018|
Back