Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 126/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
126/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-18 08:46
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(απεχόντων των κκ. Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθανασίου, Δόσχορη Κων/νου και με τη λευκή ψήφο του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

  1. Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 09-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών και την υπ’ αριθ. 91/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
  2. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου έτους 2018, σύμφωνα με την από 7/5/2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.& Υ.Δ.,
2018-05-21T14:50:44+00:00 Μάιος 18th, 2018|
Back